Skip to content

Projektzáró

2021. november 24-én intézményünkben projektzáró eseményre került sor.

Projekt címe:

EFOP-4.1.2-17-2017-00095

Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése

A Celldömölki Városi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Elnyert támogatási összeg:  278 354 393 Ft (Eredeti Támogatási összeg: 227 453 092 Ft). Többletforrás igény összege: 50 901 301,-Ft, ebből EU felé nem elszámolható költség - XIX fejezet terhére: 8 412 894 Ft.)

A támogatás mértéke:

Projekt elszámolható költsége                                                          269 941 499,-    100%-ban

IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása               8 412 894, -         

Projekt teljes költsége                                                                      278 354 393,-

Kedvezményezett neve: Sárvári Tankerületi Központ

A beruházás 163 023 102,-Ft értékben és az eszközbeszerzés  50 125 528,-Ft értékben valósult meg 3 helyszínen:Celldömölk, Árpád utca 34,Celldömölk, Széchenyi u.16. és Celldömölk Sági utca 167. szám alatt.  Egyrészt a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, mellékhelyiségek felújítása, energetikai korszerűsítés, a tantermek elavult bútorainak cseréje, másrészt az udvar, sportudvar felújítása és korszerűsítése valósul meg. Mindemellett a köznevelési intézményben tanulók és dolgozók biztonságának növelése érdekében életmentő készülék beszerzésére kerül sor. A projekt a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását szolgálja. 

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Iskola 2020” „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.

A pályázat megvalósítása során hét darab szaktantermet alakítottunk ki. Iskolánk székhelyén kémia, fizika, technika, háztartástechnika szaktantermet, valamint két nyelvi labort. Az Alsósági Tagiskolában pedig egy természettudományos szaktantermet. Eszközbeszerzéseink ezen tantermek korszerű felszerelését biztosítják. Gondoltunk néhány másik tantermük oktatástechnikai eszközeinek, bútorzatának fejlesztésére is. Laptopok és korszerű oktatási szoftverek beszerzésével az SNI-s tanulóink fejlesztéséhez kívánunk segítséget biztosítani. A projekt során beszereztünk 35 interaktív panelt, 36 tabletet, 10 notebookot szoftverekkel, lecseréltük néhány osztály iskolabútorait.

A mindennapos testnevelés feladataihoz igazodva iskolánk székhelyének udvarán egy korszerű sportudvart alakítottunk ki, melynek során megépítésre került egy 20*40 méteres műanyag borítású multifunkciós pálya, egy dobópálya és egy 60 méteres műanyag futópálya egyik végén ugrógödörrel. A sportudvar elkészülte után az udvar, mint kialakítandó közösségi tér tereprendezése is megtörtént, illetve egy színpad is építésre került. Ezek mellett az Alsósági Tagiskolában és a Széchenyi utca 16. szám alatti feladatellátási helyeken építettünk egy-egy játszóteret is alsó tagozatos tanulóink mozgásigényének kielégítésére.

Energetikai korszerűsítéseket is végrehajtottunk, melynek során a székhelyünk épületének tetején napelemeket helyeztünk el. Az épület déli oldalán található ablakokat árnyékolással láttuk el.

A fentieken túl a pályázaton elnyert összegből a Széchenyi utca 16. szám alatti telephelyünkön található tornatermünk padozatát kicseréltük, szintén ebben az épületben a tantermek parkettáját csiszoltattuk és lakkoztattuk. Mindhárom celldömölki feladatellátási helyünkön elvégeztük a termek, közösségi terek nagy részének festését is.

A fenti fejlesztésekkel, felújításokkal az a célunk, hogy minden tanulónk számára a XXI. századnak megfelelő nevelési-oktatási környezetet biztosítsunk, beleértve ebbe az épületeket, közösségi tereket, sportolási lehetőségeket és oktatástechnikai, pedagógiai eszközöket is. A projekt során létrejövő fejlesztéseket tanulóinkon és tanárainkon kívül használhatják a szülők, városunk polgárai, térségünk és távolabbi térségek lakói, akik részt vesznek az iskolánk által szervezett rendezvényeken.

A pályázathoz kapcsolódóan pedagógusaink 120 órás továbbképzésen vettek részt, a 2020-2021-es tanévtől bevezettük a Komplex Alapprogramot. Ez egy pedagógiai módszertani megújulást hozott iskolánk életében. A KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye lettünk.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial