Ez történik velünk

Országos sikerek

A tavalyi tanév nagyszerű eredményeihez hasonlóan a 2017/2018-as tanév első félévében a Hebe Kft. országos levelezős versenyein is remek teljesítményt nyújtottak diákjaink. A Szabó Magda emlékére meghirdetett egyfordulós megmérettetésen Bertalan Boglárka és Józsa Regina Sára 6. a osztályos tanulók csapatban kiemelkedő munkájukkal országos 1. helyezést értek el. Az őszi háromfordulós olvasóversenyen Mesterházy Péter 6. c osztályos diák országos 2. helyezést érdemelt ki nagyszerű versenyzésével. A tanulók szövegértési, szövegalkotási, érdekes, kreatív feladatokon keresztül adtak számot tudásukról. Az olvasás mellett rajzolás, filmnézés tette színesebbé a versenyt, valamint saját tapasztalataikat, élményeiket, véleményüket kellett egy-egy adott témáról kifejteni. A diákok felkészítője Vass Veronika tanárnő volt. Eredményükhöz gratulálunk!

foto vass vera

szegély
vh_HU
szegély
utazás
szegély

FELHÍVÁS

a Celldömölki Városi Általános Iskola első évfolyamára történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. április 12. (csütörtök) 730 órától 1900 óráig
  2. április 13. (péntek) 730 órától 1800 óráig

                     

Helyszín: Celldömölk, Árpád utca 34.

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Beíratáskor az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

 

– a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa,

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

                     óvodai szakvélemény,

                     nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,

                     sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye,

– gyermek taj-kártyája és születési anyakönyvi kivonata,

– kedvezményre jogosító dokumentumok (ha van: tartós betegséget igazoló dokumentum, igazolás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, igazolás a három, vagy több gyermek után folyósított családi pótlékról),

– Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap (az okmányirodán készítik a diákigazolvány kiállításához, szükséges a gyermek megjelenése is az okmányirodában),

– nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya,

– nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,

– nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

                       – felügyeleti jog egyedüli gyakorlása esetén a nyilatkozat mellé a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői jog gyakorlásáról, vagy a Gyámhivatal határozata, vagy a bírósági ítélet vagy a halotti anyakönyvi kivonat,

                       – gyámok esetén a nyilatkozat mellé a gyámhivatal döntése a törvényes képviselet ellátásáról,

– nyilatkozat az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról,

– nyilatkozat étkezési igényről, napközis ellátásról, illetve kérelem a délutáni foglalkozások alóli felmentésre,

– nyilatkozat az utazási költség vállalásáról a beiskolázási körzetünkön kívülről érkezőknél.

 

A nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról: www.celliskola.hu/beiskolazas, vagy beiratkozáskor a helyszínen is kitölthetők.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, döntéséről 2018. április 20-ig írásban értesíti az érintett szülőket. Elutasítás esetén a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell címezni és az iskola igazgatójánál kell benyújtani.

A Celldömölki Városi Általános Iskola körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

 

Celldömölk Városi Általános Iskola (9500 Celldömölk, Árpád u. 34.)

Beiskolázási körzete: Celldömölk (a város teljes közigazgatási területe, kivéve az Alsósági Tagiskola körzetébe tartozó utcák által meghatározott terület), Kemeneskápolna, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskocs, Tokorcs.

 

Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája (9500 Celldömölk, Sági u. 167.)

Beiskolázási körzete: Celldömölk: Bajcsy-Zs. utca, Barátság utca, Béke utca, Bem utca, Bokod utca, Dobó K. utca, Eötvös utca, Erdőalja utca, Fazekas M. utca, Hegyalja utca, Hegyi utca, Heiner utca, Izsákfa utca, Jókai M. utca, Kankalin utca, Kertalja utca, Kódó utca, Kökörcsin utca, Kőtörő utca, Kráter utca, Kresznerics utca, Liszt F. utca, Martinovics utca, Marx utca, Mátyás király utca, Móricz Zs. utca, Puskin utca, Ság hegy utca, Sági utca 101-től végig, 100-tól végig, Sikló utca, Somogyi B. utca, Táncsics M. utca, Újvilág utca, Uzsabánya utca, Vak B. utca.

 

Celldömölki Városi Általános Iskola Kenyeri Tagiskolája (1-4. évfolyam) (9514 Kenyeri, Ady E. u. 61.)

Beiskolázási körzete: Kenyeri, Pápoc.

szegély
nyílt órák-1
szegély
tájékoztató hit-erkölcstan-1
szegély
Suliváró márc2
szegély

Gazdag Erzsi szavalóverseny eredménye:

  1. Perlaki Márk
  2. Csuka Dorka
  3. Horváth Annamária, Molnár Borbála

Különdíj: Gersey Kata
okleveles

szegély

A LÜK verseny helyezettjei:

  1. Árvai Bálint 2.b
  2. Ölbei Botond Péter 2.b
  3. Sándorfi Aisa Lilla 2.b

LÜK 2 LÜK 1

szegély
Gazdag Erzsi plakát(TV) 2018
szegély
 tisztaságjanuar
szegély
tisztasagdecember

szegély

Adventi kirándulás
adventi kirandulas 2017
A Scool-túra Kft. Mikulás ajándéka volt iskolánknak, hogy 2017. december 6-án elutazhattunk Pozsonyba. A 7. a és 7. b osztályok és még a hatodikos osztályok képviselői kirándultak ezen a napon.
Először a várat néztük meg, aminek az udvarán betlehem, illetve állatsimogató is volt. (Hetedikes létünk ellenére ez is nagyon tetszett nekünk.)
Ezek után elsétáltunk a Szent Márton koronázó templomba. A délutánt a karácsonyi vásárban, Pozsony gyönyörű belvárosában töltöttük.
A hideg idő ellenére mindannyian jól éreztük magunkat.
Köszönjük ezt a lehetőséget!
szegély
Suliváró2018jan_2
szegély
Sikeres szavalóverseny

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 2017. november 14-én lezajlott az immár hagyománnyá vált Berzsenyi és kora szavalóverseny. Celldömölk és környéke iskoláiból érkezett felső tagozatos diákok két korcsoportban (5-6.osztály, 7-8. osztály) mérték össze tudásukat kötelező és szabadon választott verseikkel. A nemes vetélkedéssel a diákok minden esztendőben tisztelegnek az iskola névadója előtt. A szavalóversenyen iskolánk két tanulója is felállhatott a képzeletbeli dobogóra. Az 5-6. osztályosok között 3. helyezett lett Badics Zsófia 6. c osztályos tanuló, míg a 7-8. osztályosoknál 1. helyezést ért el Kozma Petra 7. a osztályos diákunk. Mindkét tanuló felkészítő tanára Gulyásné Vass Veronika tanárnő.
1 2

szegély

Karácsonyi üdvözlet 2017

szegély

ovisra bemutató új-1

ovisra bemutató új-2

ovisra bemutató új-3

Bemutató

 

szegély

tisztasagnovember

szegély

magyarversenyhonlapsapattagok:
Dobány Dina, Pál Kata, Talabér Bianka, Tóth Anett

szegély

Határtalan jókedvvel Kárpátalján

A Városi Általános Iskola diákjai  az idei tanév őszén ismét lehetőséget kaptak határontúli tanulmányi kirándulás megszervezésére. Előző évekhez hasonlóan őszi utazásunk célpontjául  Kárpátalját választottuk. Az utazás megszervezésében és megtervezésében a Scool-Túra  utazási iroda segített.

 Az utunkat a nagy izgalom mellett alapos felkészülés előzte meg. A földrajz, történelem és magyar órákon számos előzetes ismeretet szereztek a gyerekek.

Ukrajna hatalmas kiterjedésével Európa 2. legnagyobb országa, határai a Fekete-tengerig nyúlnak.

Kárpátalja ebből két megyényi területet, mindössze 12000 négyzetkilométert foglal el.

Az ország 42 millió lakosából 150 ezer a magyar anyanyelvűek lélekszáma. Többségük a beregszászi járásban, színtiszta magyar falvakban él. Ápolják nyelvüket ott is, ahol a lakosság kisebbségét alkotják. A mai Kárpátalja, soknemzetiségű, így kultúrája is több hagyományból táplálkozik, meglehetősen sokszínű.

A hajnali indulásnak köszönhetően már kora délután elértük az ukrán-magyar határátkelőt.

A határátlépés nekünk már szokatlan módon lassan és néma csendben zajlott.

Beregszász felé, Kárpátalja fővárosába tartottunk. A város a határtól 6km-re fekszik, az utak rossz állapota miatt nagyon lassan haladtunk. Ez bennünket nem zavart. Kíváncsian forgattuk fejünket a busz ablakából minden irányba. Úgy éreztük egy időutazáson veszünk részt.

Általunk sosem látott régi Zsigulik, Moszkvicsok, gázpalackkal hajtott autóbuszok haladtak el mellettünk.

Apró, szegényes családi házakat,udvarukon láncra kötött kutyákkal, kopott, szürke  épületeket láttunk.

Első megállásunk alkalmával kéregető gyerekek, éhes, gazdátlan, lesoványodott kutyák környékeztek meg bennünket. A látványtól is fájt a szívünk, odaadtuk maradék szendvicseinket.

Beregszászon ismertük meg Zoli bácsit /Varjú Zoltán/. Négy napon át volt idegenvezetőnk, társunk,segítőnk, tanácsadónk. Nem csak  tiszteletre méltó tudását, hanem személyes élményeit és érzéseit is átadta nekünk.

Nagyon gazdag programunk volt. Voltunk a Munkácsi várban, egy délutánt Ungvár belvárosában töltöttünk, megcsodáltuk az itteni görög katolikus székesegyházat, elsétáltunk  a hangversenyteremként funkcionáló zsinagóga mellett,megkoszorúztuk Petőfi szobrát, az ottani nép hagyományait őrző skanzenbe is ellátogattunk.

Eljutottunk a Szolyvai Emlékparkba , amely 1944-es években a „ malenkij robotra” elhurcolt emberek gyűjtőtábora volt. Megrendülve hallgattuk szomorú történetét, majd tiszteletünket leróva helyeztük el koszorúnkat.

Régóta ismert a polenai ásványvíz gyógyító hatása, melyet ivó- és fürdőkúra gyanánt is hasznosítanak. Mi is megkóstoltuk. Az itt palackozott ásványvizek Európa szerte  keresettek.

Felejthetetlen élményt szereztek nekünk a sárosoroszi általános iskolások. Leírhatatlan szeretettel fogadtak bennünket  és  megható  műsorral kedveskedtek nekünk. Iskolájuk jóval kisebb, szegényesebb, de bármerre néztünk, a  folyosók, tantermek falát díszítő dekorációk, gyermekrajzok, képek az összetartozásról,a hazaszeretetükről, és az anyaországhoz való ragaszkodásukról árulkodott.

Kacskaringós, zötyögős út vezetett a Vereckei-hágóhoz, de a látvány mindenért kárpótolt bennünket.  Utazásunk talán legmeghatóbb pillanatait éltük át itt. Napsütésben, könnyű sétával értünk fel a honfoglalási emlékműhöz. Hét tömbből áll, szimbolizálva az itt vonuló 7 törzset. Nyílásában a vérszerződésre emlékeztető oltárkő található. Felemelő,megindító érzés Himnuszunkat énekelve ott állni, ahol ősein is állhattak 1100 évvel ezelőtt.

4 nap, 2000km, rengeteg látnivaló, sok új barát. Életre szóló élmények, képek,  érzések, hangulatok. Visszamennénk….

                                                                                                                 7.c és 8.osztályosok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

szegély

Hétfőn az iskolánkba az egészségnevelési projekt keretében méhészek látogattak. Előadásukban megismerkedhettek a méhek és a méhészek munkájával. Megtapasztalhatták, mennyi munka áll egy üveg méz boltba kerülése mögött.
Majd sokféle mézfajtát kóstolhattak.
IMG_4813

szegély

Suliváró2017dec

szegély

tisztasagoktober

szegély

csaladi1710
szegély

Hagyományteremtés szándékával második alkalommal került megrendezésre a gimnázium által szervezett Berzsenyi Labdarúgó Kupa. Csapatunk két könnyű győzelem után /Berzsenyi Gimnázium 5:2, Szent Imre Jánosháza 8:0/ óriási megmérettetésben, sokszor szikrázó, de mindenképpen nagy iramú, változatos küzdelemben maradt alul 4:3 arányban a Szent Benedek Iskola csapatával szemben. Így a második helyet szerezte meg a tornán.

A dobogós csapat tagjai: Borbács Ádám, Lórántfy Barnabás, Süle Patrik, Hujbert Martin, Péter Márk, Gőcze Bence, Bárdossy Bence. Edző: Kazári József

Kazi foci

szegély

Layout 1

szegély
Tájékoztató-1
szegély
Tanévnyitó
szegély

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés