Skip to content

„CseppetSem!” - SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSI PROGRAM

Iskolánk, mint ÖKOiskola, csatlakozott a Biotrans Kft. által szervezett lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz, a „CseppetSem!” akcióhoz.

A „CseppetSem!” rendszer célja, hogy minél több könnyen elérhető helyen legyen használt sütőolaj gyűjtőpont, hogy a lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe teljen az, hogy környezetbarát módon helyezze el ezt a hulladékot.

A „CseppetSem!” program a társadalmi felelősségvállalással a környezetvédelem mellett további előnyt is jelent iskolánk számára: a hasznosítást szervező Biotrans Kft. vállalja, hogy évente egy alkalommal a gyűjtőponton összegyűlt minden hasznos kg után 25 Ft visszatérítést fizet az „Iskolánkért Egyesület” -nek, mely arra a célra jött létre, hogy iskolánk diákjainak programjait támogassa.

A rendszer további előnye, hogy a használt sütőolajat és sütőzsiradékot – több más rendszerrel ellentétben – nem önteni kell a gyűjtőedénybe, hanem az eredeti olajos-, vagy PET-palackban, vagy befőttesüvegben kell behelyezni. (Nem jelent problémát, ha az üveg összetörik, mert a tartalma a gyűjtőből akkor is kinyerhető.)

A cseppmentes leadási rendszer miatt kevésbé kell tartani attól, hogy az anyag beszennyezi a gyűjtő környezetét, kiömlésveszély gyakorlatilag nincs. Mindemellett a rendszer előnye, hogy a hulladékot a gyűjtő cseréjével szállítjuk el az egyszerű ürítés helyett: a gyűjtőpontra minden alkalommal tisztított és fertőtlenített, új gyűjtő kerül.

Az iskolai gyűjtőt a Széchenyi utca 15. alatti bejáratnál helyeztük el, a nagykapu munkanapokon 7-19 óra között nyitva van, így könnyen megközelíthető.

Kérjük a diákokat, szülőket, hogy minél több használt olajat gyűjtsünk, ezzel óvjuk környezetünket, a befolyt összeggel pedig támogassuk az iskolát!

2021. november 24-én intézményünkben projektzáró eseményre került sor.

Projekt címe:

EFOP-4.1.2-17-2017-00095

Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése

A Celldömölki Városi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Elnyert támogatási összeg:  278 354 393 Ft (Eredeti Támogatási összeg: 227 453 092 Ft). Többletforrás igény összege: 50 901 301,-Ft, ebből EU felé nem elszámolható költség - XIX fejezet terhére: 8 412 894 Ft.)

A támogatás mértéke:

Projekt elszámolható költsége                                                          269 941 499,-    100%-ban

IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása               8 412 894, -         

Projekt teljes költsége                                                                      278 354 393,-

Kedvezményezett neve: Sárvári Tankerületi Központ

A beruházás 163 023 102,-Ft értékben és az eszközbeszerzés  50 125 528,-Ft értékben valósult meg 3 helyszínen:Celldömölk, Árpád utca 34,Celldömölk, Széchenyi u.16. és Celldömölk Sági utca 167. szám alatt.  Egyrészt a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, mellékhelyiségek felújítása, energetikai korszerűsítés, a tantermek elavult bútorainak cseréje, másrészt az udvar, sportudvar felújítása és korszerűsítése valósul meg. Mindemellett a köznevelési intézményben tanulók és dolgozók biztonságának növelése érdekében életmentő készülék beszerzésére kerül sor. A projekt a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását szolgálja. 

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Iskola 2020” „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.

A pályázat megvalósítása során hét darab szaktantermet alakítottunk ki. Iskolánk székhelyén kémia, fizika, technika, háztartástechnika szaktantermet, valamint két nyelvi labort. Az Alsósági Tagiskolában pedig egy természettudományos szaktantermet. Eszközbeszerzéseink ezen tantermek korszerű felszerelését biztosítják. Gondoltunk néhány másik tantermük oktatástechnikai eszközeinek, bútorzatának fejlesztésére is. Laptopok és korszerű oktatási szoftverek beszerzésével az SNI-s tanulóink fejlesztéséhez kívánunk segítséget biztosítani. A projekt során beszereztünk 35 interaktív panelt, 36 tabletet, 10 notebookot szoftverekkel, lecseréltük néhány osztály iskolabútorait.

A mindennapos testnevelés feladataihoz igazodva iskolánk székhelyének udvarán egy korszerű sportudvart alakítottunk ki, melynek során megépítésre került egy 20*40 méteres műanyag borítású multifunkciós pálya, egy dobópálya és egy 60 méteres műanyag futópálya egyik végén ugrógödörrel. A sportudvar elkészülte után az udvar, mint kialakítandó közösségi tér tereprendezése is megtörtént, illetve egy színpad is építésre került. Ezek mellett az Alsósági Tagiskolában és a Széchenyi utca 16. szám alatti feladatellátási helyeken építettünk egy-egy játszóteret is alsó tagozatos tanulóink mozgásigényének kielégítésére.

Energetikai korszerűsítéseket is végrehajtottunk, melynek során a székhelyünk épületének tetején napelemeket helyeztünk el. Az épület déli oldalán található ablakokat árnyékolással láttuk el.

A fentieken túl a pályázaton elnyert összegből a Széchenyi utca 16. szám alatti telephelyünkön található tornatermünk padozatát kicseréltük, szintén ebben az épületben a tantermek parkettáját csiszoltattuk és lakkoztattuk. Mindhárom celldömölki feladatellátási helyünkön elvégeztük a termek, közösségi terek nagy részének festését is.

A fenti fejlesztésekkel, felújításokkal az a célunk, hogy minden tanulónk számára a XXI. századnak megfelelő nevelési-oktatási környezetet biztosítsunk, beleértve ebbe az épületeket, közösségi tereket, sportolási lehetőségeket és oktatástechnikai, pedagógiai eszközöket is. A projekt során létrejövő fejlesztéseket tanulóinkon és tanárainkon kívül használhatják a szülők, városunk polgárai, térségünk és távolabbi térségek lakói, akik részt vesznek az iskolánk által szervezett rendezvényeken.

A pályázathoz kapcsolódóan pedagógusaink 120 órás továbbképzésen vettek részt, a 2020-2021-es tanévtől bevezettük a Komplex Alapprogramot. Ez egy pedagógiai módszertani megújulást hozott iskolánk életében. A KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye lettünk.

A járványügyi intézkedések miatt a 2020/21. tanévben  több kis csoportban tevékenykedett a Tücsök bábcsoport.

A 2.b. /most 3.b./ osztály bábosainak heti két alakalom jutott gyakorlásra, így    jobban tudtak haladni, mint a többiek. Produkciójukkal több online fesztiválra is beneveztek. A Kismarosi Teleház Alapítvány fesztiválján elnyerték „A  fesztivál legjobb előadása” díjat és a legszebb bábok díját.

A Gyermekbábosok Országos Fesztiválján pedig 1. díjat kaptak az Elillant a pecsenye c. darab előadásáért.

A díjátadó 2021. szeptember 25-én volt Egerben egy gálán, ahol a különböző művészeti területeken első helyezést elértek mutatták be győztes produkciójukat.

A fotón a Celldömölki Városi Általános Iskola győztes csapata látható a díjátadón, amikor Kiss Renáta az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója és Berecz Klára igazgatóhelyettes, főszervező átadják az oklevelet Dömötör Lillának, Kelemen Lilinek, Kelemen Fanninak és Romhányi Ákosnak.

Iskolánk összes tanulója és pedagógusa részt vett a "TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióban, ami ma hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. Idén immár kilencedik alkalommal valósult meg, mi
másodszor gondoltuk úgy, hogy teszünk környezetünk tisztaságáért. A
szemétgyűjtési akció keretében a város parkjaiban, a városból kivezető
utak mentén, a Ság hegy alatti úton „nagytakarítottak” a TeSzedd!
önkéntesei, azaz iskolánk diákjai. Azért vettünk részt ebben a
mozgalomban, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.

Képek

Tisztelt Szülők, Diákok, Kollégák!

2021. november 15-től az alábbiakat rendelem el:

  1. Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  2. A maszk viselése dolgozóink és 3. évfolyamtól tanulóink számára a folyosókon, aulákban, közösségi helyiségekben kötelező. Tanórákon a maszk viselése nem kötelező. Kérjük, hogy a szülők gondoskodjanak arról, hogy gyermeküknél mindig legyen elegendő maszk!
  3. Kérjük, hogy a tanulók az óraközi szünetekben is maradjanak a szellőztetett tantermekben, kivéve, ha mosdóba kell menniük!
  4. A kézfertőtlenítésre folyamatosan lesz lehetőség a tanítási nap során az osztályokba kihelyezett szerrel. A kézmosási lehetőség korlátlanul biztosított. Minden étkezés előtt elvárt! A takarítás, fertőtlenítés folyamatos lesz a nap során!

Üdvözlettel:

Viola István

intézményvezető

Celldömölki Városi Általános Iskola

Tisztelt Szülők, Diákok, Kollégák!

A CVÁI Tagiskolájában 2021. november 15-től az alábbi járványügyi intézkedések  érvényesek:

  1. Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  2. A maszk viselése dolgozóink és 1. évfolyamtól tanulóink számára a folyosókon, aulákban, közösségi helyiségekben kötelező. Tanórákon a maszk viselése nem kötelező. Kérjük, hogy a szülők gondoskodjanak arról, hogy gyermeküknél mindig legyen elegendő maszk!
  3. Kérjük, hogy a tanulók az óraközi szünetekben is maradjanak a szellőztetett tantermekben, kivéve, ha mosdóba kell menniük!
  4. A kézfertőtlenítésre folyamatosan lesz lehetőség a tanítási nap során az osztályokba kihelyezett szerrel. A kézmosási lehetőség korlátlanul biztosított. Minden étkezés előtt elvárt! A takarítás, fertőtlenítés folyamatos lesz a nap során!

Üdvözlettel:

Szabóné Kiss Ildikó

tagintézmény-vezető

CVÁI Tagiskolája

 

Iskolánk tanulója Majthényi Panna a Mezőhegyesen megrendezett CAN országos fogathajtó versenyen póni egyes gyermek kategóriában maratonon és összetettben 1. helyen végzett.

Gratulálunk teljesítményéhez, büszkék vagyunk rá!