Ez történik velünk

Erdélyország-Tündérország

 

A Celldömölki Városi Általános Iskola hetedikes tanulói április végén, május elején két nagy utazást tettek a szomszédos országok magyarok lakta vidékeire, Erdélybe és Kárpátaljára.

Elsőként a 7. b és 7. c osztály tanulói kerekedtek fel április 29-én a Határtalanul program (HAT-15-05-0131) keretén belül 43 gyermekkel és öt pedagógussal Erdélybe, a tanulmányi útra 1.503.600 forint pályázati pénz állt rendelkezésre. Az ott eltöltött öt nap során Erdély természeti szépségei: a Király-hágó, a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a Medve-tó, a Tordai-hasadék mindnyájunkat lenyűgöztek. Egyedülálló látványosság a Gyilkos-tó, mely 1837 egyik viharos éjszakáján a semmiből keletkezett. A tó keletkezésének számos legendáját „erősíti” a misztikus hangulat, melyet a tó medréből még ma is kiálló megkövesedett fatörzsek látványa tesz teljessé. A Gyilkos-tó felől ereszkedve a szoros felé nemsokára egy monumentális sziklaképződmény tűnt föl, a tetején óriási kereszttel. A sziklaóriás az Oltárkő, amelynek orma 1156 m magas. A tordai sóbányában betekintést nyerhettünk a bányászat világába is. Ugyancsak nagy hatással voltak ránk a Nagyváradon látott gótikus és szecessziós épületek, Kolozsváron a Mátyás-szobor, de a Székelykő alatt meghúzódó Torockó is, mely méltán viseli az egyik legszebb székely falu elnevezést. Ajándékainkat Szovátán adtuk át Böjte Csaba árva gyermekeinek. Irodalmi emlékhelyeken is jártunk: nagy élmény volt számunkra megtapasztalni az irodalomból tanultak megelevenedését: Nagyszalontán az Arany-portát, Csucsán Ady nyomait, Fehéregyházát, azt a helyet, ahol utoljára látták élve Petőfit… Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk, és felkerestük Orbán Balázs sírját is. Korondon megismerkedhettek a gyerekek a népi iparművészet remekeivel, de meglátogattuk a csíksomlyói Mária-búcsújáróhelyet is. A Székelyföld történelme, mondái, hagyományai is nagy benyomást tettek ránk. Épített és természeti környezetünk, valamint a múlt jelenléte olyannyira megérintett bennünket, hogy bármikor szívesen visszatérnénk.

Hargitán

A Hargitán

 

Árpád útján…

 

Az Erdélyből hazaérkezőket váltva a Celldömölki Városi Általános Iskola 7. a és 7. d osztályos tanulói negyvenöten 2016. 05. 04-07-ig Kárpátalján vettek részt egy felejthetetlen tanulmányi kiránduláson. Az élményekben gazdag Árpád útján címet viselő eseménysorozat megvalósítását a Határtalanul HAT-15-05-0069 számú pályázat tette lehetővé számukra 1.571.480 forintos állami támogatással.

 

A magyar-ukrán határt Beregsuránynál léptük át. 11 óra körül érkeztünk meg Munkácsra, ahol a vár történetével és a hozzá kapcsolódó személyek tetteivel ismerkedtünk meg. Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc jelentőségét ott és akkor érezhettük át igazán. A következő helyszínen, Ungváron a skanzenba látogattunk el, ahol felfedezhettük a népi építészet remekeit. Délután 5 órakor értünk Beregszászra, ahol elfoglaltuk szállásunkat a Kálvin János Református Kollégiumban. A második napon a sárosoroszi Általános Iskolába látogattunk el. A kedves fogadtatás után átadtuk ajándékainkat, melyekkel nagy örömet szereztünk az ottani gyerekeknek. A délelőtt folyamán együtt vettünk részt az egyes tanórákon, együtt fociztunk, kosaraztunk, táncoltunk, énekeltünk. A közösen átélt kellemes órák után nehéz szívvel vettünk búcsút vendéglátóinktól. Délután Huszt, Tiszaújlak, a Fekete-hegy környéke és a nárciszok völgye nyújtott csodálatos látványt csoportunknak. A harmadik nap egy hosszabb utazással kezdődött a Latorcához. A következő program a Vereckei-szoros megismerése volt. Valóban Árpád útján haladva értünk fel az emlékműhöz, ahol csodálatos panoráma tárult elénk. Délután visszatérve Munkácsra a belvárosban tettünk egy rövid sétát. Az utolsó napon Beregszász nevezetességeit kutattuk fel kiscsoportos foglalkozás keretében. A rengeteg látnivaló és történet mellett természetesen megismertük Kárpátalja jellegzetes ételeit is, melyek közül a borscs volt a legkülönlegesebb. Útközben hazafelé felidéztük a legemlékezetesebb perceket, s beszélgettünk arról is, hogy a hazájuktól elszakított magyarság hogyan éli mindennapjait.

vereckei emlékmű

A vereckei emlékműnél

szegély

A „fordított” nap

A napról készült képeket és videót megtekinthetik itt: Képek és Videó

Amikor a Celldömölki Városi Általános Iskolában megválasztottak a diákönkormányzat elnökének, elhatároztam, hogy valami „maradandót alkotok.” 3. osztályos koromig Szegeden jártam iskolába. Ott április 1-jén (a bolondok napján) a felsősök pizsamába és különféle jelmezbe öltözve jöttek iskolába. Tanáraink is megtréfálták egymást. Pl. igazgatóhelyettesünk biciklijét felkötözték a kosárlabdapalánkra egy boszorkánnyal együtt („szögedi” boszorkány). Ezeket az élményeket mélyen elraktároztam magamban.

2016-ban jött el az én pillanatom. Kidolgoztam április 1-jére egy „fordított” napi forgatókönyvet. DÖK-elnökként kutya kötelességemnek éreztem, hogy ötletemet megtárgyaljam Danka Adél igazgatónővel. Ebben a tanévben április 1-jét a jóságos Adél néni szünetnek adta ki a gyerekeknek (köszönet érte), ezért el kellett halasztanunk az eseményt április 12-re.

A délelőtt eseményei a következőképpen zajlottak:

 1. tanóra rendes tanítás volt. 2. órától én lehettem az iskola igazgatója. Megválasztottam magam mellé Fekete Réka 8. d-s tanulót igazgatóhelyettesnek. Ezután elkezdtünk órákat látogatni. A 2. órában minden osztályban gyerekek taníthattak. Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb esetben jól felkészültek a diákok, és rosszalkodtak a tanárok. (A tanárok nosztalgiázhattak, a gyerekek meg döbbenten nézték csínytevő tanáraikat.)

A 3. órában évfolyamokon belüli verseny kezdődött.

A feladatok a következők voltak:

 1. 5 dl vizet kellett leadni a nevelői szobába egyik tanárunknak. (Az, hogy mivel mérték ki, és miben szállították, szabadon választott volt.)
 2. Rajzot kellett készíteni a táblára a jövő iskolájáról.
 3. Műanyag palackokból állatfigurákat kellett alkotni.
 4. Keresési feladatot kellett megoldani az iskola területén. A kérdésekre a válaszokat írásban kellett leadni.
 5. Minden osztályból 3 fős csapatnak ügyességi versenyen kellett részt vennie a tornateremben.
 6. Térkép segítségével követni kellett a labirintus útvonalát, meg kellett oldani a feladatokat, és írásban kellett leadni.
 7. Végül el kellett készíteni egy osztályindulót, amelyet el is kellett énekelni az iskola tanárai és diákjai előtt.

Nehezítette a feladatokat, hogy mindezekre alig volt 45 perce az osztályoknak, és még az osztályfőnökök sem tudhattak semmiről.

Jómagam és helyettesem addig elfoglaltuk a helyünket az igazgatói irodában. Én nem is gondoltam eddig, hogy ilyen nehéz ezt az intézményt irányítani. Igaz, összesen 2 feladatot kaptam, de azok nagyon fárasztónak bizonyultak. Az osztályok nekünk adták le a menetlevelüket. Ekkor szembesültünk azzal, milyen rövid idő is állt rendelkezésükre. Ezután zsűriznünk kellett az osztályindulókat. Tisztán látszott, hogy diáktársainknak és osztályfőnökeiknek micsoda tehetségük és fantáziájuk van. Briliáns költeményeket hoztak létre. A pontok összesítése után következett az eredményhirdetés. Minden évfolyamon egy osztály győzött, és lehetett a „Leg, leg … osztály”. Először az alsósok vehették át oklevelüket és tortájukat. Ezután jöttek a felsősök, akik szinte jobban örültek a tortának, mint a helyezésnek.

DSCF5460

 

Összességében ez egy jó és tartalmas nap volt, amelyet remélem jövőre (elballagásom után is) megtartanak majd az iskolában. Akkor elmondhatnám, hogy maradandót alkottam.

Szabó Zsolt

8b osztályos tanuló, DÖK-elnök

szegély

fogadóóra

TEREMBEOSZTÁS megtalálható itt: Fogadóóra terembeosztás

szegély

Digitálisan az iskolában

 

Idén első alkalommal rendezték meg országszerte 738 iskolában a Digitális Témahetet 2016. április 4-8. között. Ehhez csatlakoztunk a Celldömölki Városi Általános Iskolában is.

Iskolánkban évek óta odafigyelünk a gyermekek igényeire, és keressük a lehetőséget, hogy folyamatosan fejlődhessünk. Részt veszünk olyan kezdeményezésben, amely során a gyermekek még több tapasztalatot szerezhetnek a világról. Intézményünk ebben a tanévben új gépeket, digitális táblákat kapott pályázati forrásból. A mai gyerekek mindennapjainak része az internet és a digitális világ. A témahét során lehetőség nyílt a választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni.

Korosztályok szerint különböző témákkal találkoztak a gyerekek.

Az alsós évfolyamokon “Mitől fut a futóbab?” címmel ismerkedtek meg a növények fejlődésének fázisaival. A gyermekek a bab növekedésének különböző életfeltételeit vizsgálták (táptalaj, víz, fény, hőmérséklet, oxigén), illetve a bab viselkedését különböző élethelyzetekben (ferdeség, zene, fény iránya, támasztékkeresés). A cél az volt, hogy megállapítsák, melyek a legkedvezőbb feltételek a bab csíráztatásához.

Az 5. és 6. évfolyamosok vízzel kapcsolatos témákkal ismerkedtek meg közelebbről, többek között hazánk folyóival, tavaival, gyógyfürdőivel. Az órák folyamán felidézhették saját vizes élményeiket, felfedezhettek új túrázási lehetőségeket. Emellett a kultúránkban a vízzel kapcsolatos népköltészeti alkotásokkal, közmondásokkal, szólásokkal, találós kérdésekkel bővítették ismereteiket.

A 7. évfolyamon a háztartások energiájával foglalkoztak: megújuló és nem megújuló energiaforrásokkal, fűtéssel, a világítás energiaigényével, vízfogyasztással. A 8. évfolyamon az emberi szervezet energiaigénye lett a központi téma. Megismerhették a tápanyagokból nyert energiák felhasználásának ideális arányát, módját.

A héten minden tantárgy legalább egy tanóráján az adott témával foglalkoztak, különböző digitális eszközök felhasználásával. Internetes kereséssel leltek információkra, digitálisan oldottak meg feladatokat, a telefonjaikkal videókat és képeket készítettek, prezentációkat hoztak létre. A témahét egyik legfőbb célja, hogy a gyermekek számára megmutassa, hogyan lehet felhasználni az internetes ismereteiket a tanulásban.

Minden felsős osztály számára a digitális világ veszélyeire felhívó, a közösségi hálózatok jellemzőit bemutató, megfelelő internetes magatartásminták elsajátítását segítő előadások és foglalkozások is zajlottak. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel gazdagodtak.

A témahét során különböző produktumokban mutatták be a tanulók az elsajátított ismereteiket. Ezeket, és a hét folyamán készült képeket megtekinthetik az alábbi képre kattintva!

digitális témahét

szegély

költészet napja

szegély

A KÖLTÉSZET NAPJA

ALKALMÁBÓL VERSENYT HIRDETÜNK

Legyetek irodalmi Sherlock Holmes-ok!

Törjétek a fejeteket! Melyik költő, melyik művét találjátok meg az iskola folyosóin és az aulában?

A modern technika eszközeit is bevethetitek. Használjátok okostelefonjaitokat! QR-kód leolvasóval könnyű dolgotok lesz.

A megoldásaitokat magyartanáraitoknak adjátok le! (sorszám;szerző:cím)

Jó nyomozást!

 

szegély

 

plakát

 

szegély

 

beiratás

 

szegély

 

tej

szegély

 

NYÍLT ÓRÁK

a Városi Általános Iskolában a leendő elsősök szüleinek

2016. március 17-én

Helye: CVÁI alsós épület 2. osztályok termei

7:45- 8:30 2. a Seregélyné Szabó Klára magyar
2. b Ferenczyné Horváth Anita magyar
2. c Nagyné Ferencz Myrtill matematika
2. d Németh Szilvia matematika
8:40- 9:25 2. a Seregélyné Szabó Klára magyar
2. b Ferenczyné Horváth Anita környezet-ismeret
2. c Nagyné Ferencz Myrtill magyar
2. d Németh Szilvia magyar
9:35- 10:20 Beszélgetés a tanító nénikkel

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

szegély

Suliváró

 

szegély

Pénz7

2016. március 7 – 11. között megrendezésre kerül iskolánkban a Pénz7 programsorozat. A minden évben közel harminc ország részvételével megvalósuló kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyek tudatos kezelésére. Mindezt úgy, hogy a hétköznapi életben is hasznosítható, gyakorlatias pénzügyi-gazdasági ismereteket adjon át az iskolás korosztálynak, s ezáltal hozzájáruljon a fiatalabb generációk pénzügyi tudatosságának fejlődéséhez.

penz7

 

szegély

Márciusi programok

 

 • kokárdaMárcius 5. szombat munkanap lesz, tanítás „A” hét hétfői órarendnek megfelelően.
  Délután a 8. és 9. óra elmarad, 14.10-ig lesz tanítás, utána ügyeletet tartunk.
 • Március 10-én tartjuk március 15-i ünnepségünket a tornateremben (megjelenés: fehér ing, kokárda)
 • Március 11-én kerül megrendezésre a hagyományos sportverseny a Pannonia Ringen.
 • Március 17-én a 2. évfolyamokon nyílt napot tartunk a leendő első osztályosok szülei számára, az első három tanórában.
 • Március 22-én rendezi rajzversenyét Alsósági tagintézményünk.
 • A tavaszi szünet március 24-től március 29-ig tart.
 • Március 30-31. és április 1. tanítás nélküli munkanapok.

 

szegély

Plakát