Skip to content

Széchenyi 2020

A Sárvári Tankerületi Központ, mint fenntartó az EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében pályázati kiírásra beadott Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00095 számú pályázatával 278 354 393 Forintot nyert el iskolánk fejlesztésére.

A projekt címe:

EFOP-4.1.2-17-2017-00095

Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése

A Celldömölki Városi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt időtartama: 2017.10.25-2021.10.25.

Elnyert támogatási összeg: 278 354 393 Ft

A beruházások és eszközbeszerzések keretében egyrészt a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, mellékhelyiségek felújítása, energetikai korszerűsítés, a tantermek elavult bútorainak cseréje, másrészt az udvar, sportudvar felújítása és korszerűsítése valósult meg. Mindemellett a köznevelési intézményben tanulók és dolgozók biztonságának növelése érdekében életmentő készülék beszerzésére került sor. A projekt a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását szolgálta.

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.

A projekt során 4 fő irányban fejlesztünk:

1. Hét darab szaktantermet alakítunk ki. Iskolánk székhelyén kémia, fizika, technika, háztartástechnika szaktantermet, valamint két nyelvi labort. Az Alsósági Tagiskolában pedig egy természettudományos szaktantermet. Eszközbeszerzéseink ezen tantermek korszerű felszerelését biztosítják. Gondoltunk néhány másik tantermük oktatástechnikai eszközeinek, bútorzatának fejlesztésére is. A foglalkoztató termünk laptopokkal és korszerű oktatási szoftverekkel való ellátásával az SNI-s tanulóink fejlesztéséhez kívánunk segítséget biztosítani.
A projekt során beszerzünk 21 interaktív táblát, 36 tabletet, 10 notebookot szoftverekkel, lecseréljük néhány osztály iskolabútorait.

2. A mindennapos testnevelés feladataihoz igazodva iskolánk székhelyének udvarán egy korszerű sportudvart alakítunk ki, melynek során megépítésre kerül egy 20*40 méteres rekortán borítású multifunkciós pálya, egy rekortán dobópálya és egy 60 méteres rekortán futópálya egyik végén ugrógödörrel. A sportudvar elkészülte után az udvar, mint kialakítandó közösségi tér tereprendezése és parkosítása következik. Ezek mellett az Alsósági Tagiskolában és a Széchenyi utca 16. szám alatti feladatellátási helyeken építünk egy-egy játszóteret is alsó tagozatos tanulóink mozgásigényének kielégítésére.

3. Energetikai korszerűsítéseket is végrehajtunk, melynek során a székhelyünk épületének tetején napelemeket helyezünk el. Az épület déli oldalán található ablakokat árnyékolással látjuk el.
4. A fentieken túl a pályázaton elnyert összegből a Széchenyi utca 16. szám alatti telephelyünkön található tornatermünk padozatát kicseréljük, szintén ebben az épületben a tantermek parkettáját csiszoltatjuk és lakkoztatjuk. Mindhárom celldömölki feladatellátási helyünkön elvégezzük a termek, közösségi terek szükség szerinti festését is.

A fenti fejlesztésekkel, felújításokkal az a célunk, hogy minden tanulónk számára a XXI. századnak megfelelő nevelési-oktatási környezetet biztosítsunk, beleértve ebbe az épületeket, közösségi tereket, sportolási lehetőségeket és oktatástechnikai, pedagógiai eszközöket is. A projekt során létrejövő fejlesztéseket tanulóinkon és tanárainkon kívül használhatják a szülők, városunk polgárai, térségünk és távolabbi térségek lakói, akik részt vesznek az iskolánk által szervezett rendezvényeken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial