Skip to content

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakról szerettük volna Önöket személyesen is tájékoztatni, de a járványhelyzet miatt erre sajnos nincs lehetőségünk. Így kérem, olvassák el ezt a rövid tájékoztatót!

 

Intézményünk bevezeti a Komplex Alapprogram szerinti tanítást. Ez több változást is hoz!

HÁZI FELADATOK

Szemléletváltásunk első látható jele, hogy nem adunk kötelező házi feladatot.

Olvastam már az interneten, hogy azért, hogy az összeszedett füzetekkel a pedagógusok ne fertőződjenek meg, vagy kérdezték szülők, hogy akkor most miért legyen napközis a gyermeke.

Szeretném tisztázni, hogy a „nincs kötelező írásbeli házi feladat” kicsit mást jelent!

Alsó tagozaton egy-két tanulónkat kivéve minden gyermek napközis. Ezekben az osztályokban az osztályokban tanítók a napközis foglalkozásokon egyénre szabottan adnak feladatokat, gyakorolnak, rögzítik az új ismereteket. Ahol a diák nem vesz részt a napközis foglalkozáson, ott a szülő feladata ezen feladatok elvégzésének segítése, ellenőrzése (természetesen a tanítók segítenek a feladatok, tanulnivalók kijelölésével).

Felső tagozaton más a helyzet, a többség nem napközis.

Itt valóban nem adhat a pedagógus kötelező írásbeli házi feladatot! Szorgalmi feladat viszont adható. Az ilyen feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elmélyítését, gyakorlását, illetve a dolgozatok előkészítését szolgálják. Elkészítésük nem kötelező!

A szemléletváltásunk itt érhető tetten: a szaktanár eddig büntethette a házi feladat hiányát, ezentúl a szaktanár csak jutalmazhatja a szorgalmi feladatok elkészítőit, akár jó érdemjegyet is adhat a házi feladatot elkészítőknek. Tehát nincs büntetés, csak jutalmazás lehet! Ezért kérem, hogy Önök is ösztönözzék gyermeküket ezen feladatok megoldására!

Felső tagozaton továbbra sem mellőzhető a tanórán túli tanulás. Ezt a diákok megtehetik a napközis tanórákon, ahol kollégáim feladata a segítségnyújtás, kikérdezés. Vagy a szülő döntése szerint otthon is.

Ha egy tanulónk komolyan veszi a napközis tanórán való tanulást, akkor valószínű, hogy otthon már nem kell tanulnia. Kérem ösztönözzék erre a napközis gyermeküket!

Fontos tudniuk az alábbiakat is: Felső tagozaton a napi tanulás otthoni, napközis, tanulószobai ideje nem lehet több 1,5 óránál. Ez napi 5-6 tanórát figyelembe véve tantárgyanként 15-20 percet jelent.

Tehát az, hogy nem adunk házi feladatot nem azt jelenti, hogy nincs tanulni való!

 

 

Intézményünk az idei tanévtől kezdődően az oktatásban bevezet egy új tanítási-tanulási stratégiát, a DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS HETEROGÉN TANULÓCSOPORTBAN-t, röviden DFHT-t.

A DFHT a diákok tanulását középpontba helyezve meglévő tudásukra, kreativitásukra, tanulni vágyásukra épít. A módszerek gyakorlatba ültetésével segíthető a tanulók együttműködése, a tanulók közötti státuszproblémák rendezése. A DFHT biztosítja a gyermekek iskolai sikerességét, továbbá minden tanulót hozzásegíti a közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz, amely a munkaerőpiacra történő sikeres belépésüket alapozza meg.

A DFHT azonban csak egy része pedagógiai megújulásunknak. A bevezetett programot KOMPLEX ALAPPROGRAM-nak nevezik.

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. Végső cél az élményalapú tanulás, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. A program központi eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, amely a pozitív élményeken keresztül valósul meg.

A Komplex Alapprogram a DFHT-n kívül még számos elemet tartalmaz:

 1. a DFHT is 2 részből áll:
 • A tanórák 10 %-án alkalmazzuk a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot.
 • A tanórák további 10 %-án ún. kooperatív tanulási módszereket használunk (csoportmunka, párosmunka, projektoktatás stb.).
 1. A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül.
 2. „Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Ez az intézmény életében már meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok továbbvitelét, megtartását jelenti, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését.
 3. Alprogrami foglalkozások

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként minimum egy órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható. Az alprogramok megjelennek a tanórákon és délutáni foglalkozásokon is. Alsó tagozaton a délutáni alprogrami foglalkozások beépülnek a napközis foglalkozásokba, felső tagozaton választhatóak.

Öt alprogram kerül bevezetésre:

 • testmozgásalapú,
 • életgyakorlat-alapú,
 • művészetalapú,
 • logikaalapú,
 • digitális alapú.

 

 

Köszönöm, hogy elolvasták ezt a nem is olyan rövid tájékoztatót, és hogy a továbbiakban is segítik munkánkat!

 

Tisztelettel:

Viola István

intézményvezető

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial