Skip to content

Digitális oktatás

Tisztelt Szülők, Diákok!

 

Nevelőtestületünk úgy határozott, hogy az új tantermen kívüli, digitális munkarend során a hivatalos kommunikációt a diákok-szülők-pedagógusok-intézmény között a KRÉTA rendszerben fogjuk lebonyolítani.

A pedagógusok minden nap 13:10-ig rögzítik az aznapi tanóráikat.

Az adminisztrálással kapcsolatban elvárás, hogy a KRÉTA rendszerben a tanórákat továbbra is naplózzák a pedagógusok. A tanórák tananyagát rögzítsék, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra állítsák, hiszen nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát kötelezően be kell írni a „Házi feladatok” felületre. Itt a tananyagot, az óra vázlatát (esetleg füzetbe is beírandó), a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is megjelenítik, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A kollégák még biztos használni fogják az üzenetküldés lehetőségét is a KRÉTA-n belül. Itt is szövegeket, linkeket tudnak küldeni a tanulóknak, szülőknek, de itt lehetőség van fájlok (dokumentumok, képek, hanganyagok stb.) csatolására is.

 

Az alábbi funkciókat fogjuk használni a KRÉTA rendszerben a jelenleg érvényes digitális munkarendhez:

 1. Tananyagok megjelenítése - Házi feladatok funkció

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttatunk el a tanulókhoz és szüleikhez. A házi feladat beírása során lehetőség van a tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkció kezeléséről a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashatnak részletes útmutatót: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

 1. Kommunikációs csatorna - e-Ügyintézés Üzenetek funkció (elsődleges, de nem kizáró jelleggel)

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is. Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is. Alapesetben a tanulók nem tudnak üzenetet küldeni, de a kapott üzenetekre tudnak válaszolni.

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

 1. On-line tesztek és feladatsorok készítése - e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható. A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

A kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077

Ha a pedagógusok egyéb internetes felületen készítenek kérdőíveket (Redmenta, Google, stb.), akkor annak linkjét (internetes elérhetőségét) a házi feladatnál tudják beilleszteni.

 1. Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. A faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben, ha választ várunk akkor azt az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használva tudjuk megtenni. Fontos tudni, hogy csak az elektronikus üzenetekről küld a rendszer azonnali (push) üzenetet a tanulók ill. szülők mobiltelefonjára, a faliújság bejegyzésekről ilyen üzenet nem keletkezik.

A faliújság funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548

Az elektronikus üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538

 

A KRÉTA fenti funkcióiról az alábbi videóból is tájékozódhatnak:

https://www.youtube.com/watch?v=ZqMrVRBAX1g&feature=emb_logo

 

 1. A kapcsolattartás egyéb formái

Tudom, hogy a pedagógusok-szülők-diákok között egyéb kapcsolattartási csatornák is élnek, gondolok itt elsősorban a Facebook Messenger-re. Ezek a csatornák továbbra is élnek és használhatóak, hisz tudom, hogy ezt mindenki folyamatosan követi. De hangsúlyozni szeretném, hogy minden hivatalos információt, tanulással kapcsolatos tudnivalót a KRÉTA-ban is kötelező az iskolának és személy szerint a pedagógusnak is közzétenni.

Ezért intézményünk a központilag és a saját hatáskörben meghozott intézkedésekről szóló tájékoztatást minden esetben a KRÉTA-n keresztül, üzenet és/vagy faliújság bejegyzés formájában megküldi a tanulóknak és szüleiknek.

 

Kéréseink a tanulók és a szüleik felé

 1. Az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. Ezért a tanulók és a szülők a KRÉTA-ban folyamatosan kövessék figyelemmel a beírt tanórákat, illetve az ahhoz kapcsolódó házi feladatokat, beadandókat, teszteket, üzeneteket!
 2. A tanulók a kiküldött tananyagot legjobb tudásuk szerint sajátítsák el, a házi feladatokat, teszteket határidőre oldják meg! (Kollégáim figyelmét felhívtam, hogy csak „emberi” mennyiségű feladatot küldjenek ki. 😊) Ha valamit nem értenek, nem tudnak megoldani, kérjenek nyugodtan segítséget a tanároktól! A szülők segítsék és ellenőrizzék gyermekeiket! Ők is nyugodtan kérdezhetnek a tanároktól!
 3. Természetesen a számonkérés sem fog elmaradni, erre is nagyon jó és bevált technikák léteznek. A számonkérés céljából készített tesztek megoldása időponthoz, határidőhöz lesz kötve, ezt a tanulók tartsák be! Persze figyeljenek arra is, hogy el ne felejtsék megoldani a feladatokat!
 4. Kérem a diákokat és a szülőket is, legyenek figyelemmel arra is, hogy kollégáim sem dolgoznak éjjel-nappal! Ha nem válaszolnak a pedagógusok késő délután, este vagy éjjel (úgy általában 16 óra után), akkor legyenek türelemmel, másnap biztos kapnak választ problémáikra!
 5. Tudom, hogy nem fognak a gyerekek reggeltől estig tanulni, de szánjanak a tanulásra 10-20 percet tanóránként! Ez csak napi két óra! 😊
 6. A diákok próbáljanak napirend szerint élni, legyen meg a napi tanulás ideje!
 7. Kérem a szülőket, hogy vegyék fel és folyamatosan tartsák a kapcsolatot az osztályfőnökkel (de más pedagógusokkal is nyugodtan)! Nagyon sokat segíthet az új munkarendben a szülőkkel való kommunikáció és a szoros együttműködés, az otthoni feladatvégzést most ők tudják leginkább kontrollállni.
 8. Továbbá kérem a szülőket, hogy gyermekeiket ne engedjék feleslegesen találkozni a társaikkal, ne „csavarogjanak” a városban. Tudomásom szerint a rendőrség is ellenőrzi a „csellengő, bandázó” gyerekeket és az adataik felírása után hazaküldik őket! Nem csak a tanulás miatt kérem ezt, hanem a járvány megfékezése miatt is nagyon fontos, hogy a gyerekek ne menjenek nagyobb közösségekbe!
 9. Ha valakinek nincs otthon megfelelő eszköze a KRÉTA követésére, a digitális anyagok megnézésére, az kérem jelezze a celliskola@cellkabel.hu vagy az alsosagi.tagiskola@gmail.com címen, korlátozott számban tudunk tanulói laptopot biztosítani. Ezek nem a legkorszerűbb eszközök, de a semminél jobbak! 😊 Internetet sajnos mi sem tudunk biztosítani. ☹

Kérem, hogy mindenki nagyon vigyázzon magára, hogy a járványveszély elmúltával újra a megszokott mederben folyhasson a tanítás-tanulás! Kérem a diákokat, hogy folyamatosan tanuljanak, hisz legkésőbb az iskola újra nyitásakor kiderül Rólatok, hogy mekkora szorgalommal rendelkeztek!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial