Skip to content

Projektek

A TÁMOP 3.1.4. projekt

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön

 

A pályázat alapvető célja a majdani sikeres munkavállaláshoz, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését és megerősítését segíti, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

Ennek keretében az alábbi programok megvalósítására került sor 4 telephelyünkön:

 • A matematika kompetencia alapú oktatása.
 • Szövegértés- szövegalkotás kompetencia alapú oktatása.
 • IKT kompetencia alapú oktatása.
 • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása.
 • Szociális, életviteli és környezeti nevelés kompetencia alapú oktatása.
 • Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése.
 • Tantárgy tömbösített oktatása (magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében)
 • Moduláris program
 • Témahét, 3 hetet meghaladó projekt, erdei iskola
 • Intézményi önálló innovációk létrehozása (Szövegértés feladatbank, Műsorfüzet, Erdei iskolai programajánló…)
 • Pedagógus továbbképzések, hospitálások, jó gyakorlatok átvétele, műhelymunkák

 

NévtelenNévtelen

A TÁMOP 3. 3. 2 projekt:

Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölkön

 

A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, továbbá, hogy elterjessze a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását, elősegítse az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alapú intézmény-fejlesztés megvalósítását.

A tanulást segítő programban valamennyi HHH-s tanuló és SNI-s tanuló részt vesz.

 NévtelenNévtelen

Integrációs képesség kibontakoztató program”, (IPR)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet kiegészült két olyan új oktatási-szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó - iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését. A 2014/2015-ös tanévben újra megnyerte a fenntartó az Integrált Pedagógiai Rendszer működtetésére kiírt pályázatot, amely az iskolánkban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű diákok integrált fejlesztését célozza.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial