Skip to content

Mérések

Központi mérések

OKM 6. – 8. évfolyam (szövegértés, matematika)

A tanévben országos mérés és értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

Időpont: 2016. május 25.

Idegen nyelvi szövegértés

Az Oktatási Hivatal által készített mérőeszközökkel meg kell vizsgálni a hatodik és a nyolcadik évfolyamon a tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit. A vizsgálatot az iskola pedagógusai bonyolítják le. A mérőlapok értékelése egységes javítókulcs felhasználásával helyben történik.

Időpont: 2016. május 18.

 Névtelen

Belső mérések

A munkaközösségek munkatervében rögzített tantárgyakból, tantárgycsoportokból éves szintfelmérők íratása.

Célja: a tárgyi tudás és a diák értékelésének ellenőrzése, az évfolyamok és az osztályok teljesítményének összehasonlítása.

Az eredmények elemzése a SEK-NYME PSZK által kidolgozott szoftver segítségével történik. Az eredmények figyelembe vételének eljárásrendje megegyezik a központi mérésekével.

A harmadik évfolyamtól kezdődően minden évfolyamon készítünk mérést szövegértésből, valamint felső tagozaton számolási készségből.

NévtelenNévtelen

Partneriskolai program

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a Diagnosztikus mérések fejlesztése című projekt keretében egy online pedagógiai diagnosztikus rendszert dolgoz ki az oktatás több területére. Iskolánk csatlakozott a kutatócsoport partneriskolai hálózatához. Évfolyamonként több osztállyal részt veszünk a tanév során az elkészült tesztek kipróbálásában.

Év végi belső méréseinket ehhez a programhoz igazítjuk.

 

Szilvágyiné Laczi Éva

BECS vezetője

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial