Skip to content

Intézkedési terv CVÁI tagiskolája

Szabályrendszer a járványügyi helyzet idejére a CVÁI Tagiskolájában

A koronavírus elleni védekezés hatékonysága érdekében kérem mindenkitől az alábbi szabályok következetes, fegyelmezett betartását!
• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
• A maszk viselése tanulóink számára a folyosókon, aulákban, közösségi helyiségekben kötelező. Tan-órákon a maszk viselése nem kötelező. Kérjük, mindenki fokozott figyelmet fordítson a védőtávolság betartására! Az öltözésnél is tekintettel kell erre lenni!
• Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesíti előnyben.
• A reggeli érkezéskor a diákok a főbejáraton, a „zöld bejáraton” léphetnek be az épületbe. A tanítás végén mindenki ott is távozhat. A bejáratnál a kézfertőtlenítés és a felügyelet biztosított.
• A tanulók szülei kizárólag a bejáratig kísérhetik gyermekeiket. A napköziseket a pedagógusok az udvarra kísérik, ott adják át őket a szülőknek. Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt előre jeleznie kell a pedagógusnak.
• Az intézménybe külsős látogató csak szabályosan használt maszkban jöhet be. A be- és kilépését az adatainak feljegyzésével kontrolláljuk.
• 2020. október 1-jétől az intézménybe lépő tanulók és felnőttek testhőmérsékletét ellenőrizni fogjuk.
• Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, a szülőt értesítjük, megérkezéséig a gyermeket a technika teremben elkülönítjük, felügyeljük.
• A kézfertőtlenítés reggel belépéskor kötelező, de folyamatosan van rá lehetőség a tanítási nap során a fertőtlenítő pontokra kihelyezett szerrel. A szappanos kézmosási lehetőség korlátlanul biztosított. Minden étkezés előtt elvárt. A takarítás, fertőtlenítés folyamatos a nap során!
• Kérjük, hogy a tanulók az óraközi szünetekben is maradjanak a szellőztetett tantermekben- kivéve, ha mosdóba kell menniük! A kimenős szünetet a szabadban töltjük. Az udvar mérete lehetővé teszi, hogy az osztályok elkülönüljenek egymástól.
• A tanulók épületen belüli mozgásait az ügyeletes tanárok követik. A teremcseréket minimalizáltuk, osztályváltás esetén fertőtlenítünk. A testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabadban tartjuk. A tornacsarnokot egyelőre még átöltözés céljára sem használjuk.
• A tanítási órákon a pedagógusok ügyelnek a tanulóktól való távolságtartásra és a lehető legkevesebbet mozognak a tanteremben.
• Napközis foglalkozáson kívül az egyéb tanórán kívüli foglalkozások elmaradnak. Az iskola által szervezett tanításon kívüli programokat egyelőre felfüggesztettük.
• A konyhafelújítás miatt az ebédeltetés helyszíne az alsósági óvoda. Az ebédeltetés a korábbi gyakorlatnál több csoportban történik.

Szabóné Kiss Ildikó
tagintézmény-vezető

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial