Skip to content

Igazgatói köszöntő

Megköszönjük a bizalmat, hogy gyermekeiket iskolánkba, a Celldömölki Városi Általános Iskolába íratták. Iskolánk nevelési-oktatási elvei igényesek.

Nézetünk szerint az iskola feladata, hogy felkeltse az érdeklődést, és megtanítson rácsodálkozni az élet mélyebb összefüggéseire.

Eredményt akkor tudunk elérni, ha a szülői házzal összefogásban dolgozhatunk. Komoly, többszörösen ellenőrzött pedagógiai programunk és jól képzett, elkötelezett pedagógusaink vannak, akik a nevelés-oktatás kérdéseiben határozott állásponttal rendelkeznek. Következetes nevelés csak együttműködéssel lehetséges.

Alapvető az az emberi tapasztalat, hogy valódi eredményt elérni csak komoly munkával lehet.

Álmodtunk egy iskolát magunknak, nem olyat, mint a többi. Itt nem akarjuk alkalmatlan eszközökkel ismeretek ezreit gyermekeink fejébe verni. Itt életkorának megfelelő módon fejlesztjük készségeit, képességeit és kompetenciáit, segítünk megismerni a lehetőségeit és határait, sőt megtanítjuk arra is, hogyan kell csapatban dolgozni, a problémát megoldani.

Ez az iskola azt is tudja, hogy legfontosabb feladata felkészíteni tanulóit az élethossziglan tartó tanulásra.

Iskolánk tanulói szép eredményeket értek el különböző megyei, országos és európai versenyeken, tanulmányi, művészeti és sport területen.

Gyermekeink szorgalma, munkabírása kiemelkedő.

Fontos minden közösség számára, hogy milyen környezetben, milyen emberek, nevelők keze alatt válik emberré a következő nemzedék.

                     „A lélek is csak úgy emelkedik. A józanság tisztább világához,

                       Ha a tudományok és ismeretek Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának…”

A költő, Berzsenyi Dániel gondolatait méltán érezhetjük magunkénak, mondanivalója örök érvényű tartalmat rejt.

A tanulás, a diákok tehetségének, képességeinek és adottságainak kibontakoztatása, ismeretük széleskörű bővítése a Celldömölki Városi Általános Iskola elhívatott közösségének missziója.

Szavahihetően, felelősségtudattal, elkötelezetten kell jelen lenni az emberek között.

                                                                                                               Danka Adél

                                                                                                           intézményvezető

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial