Skip to content

Rólunk

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓSÁGI TAGISKOLÁJA

Iskolánk Celldömölk Alsósági városrészében, festői környezetben működik a Ság hegy lábánál. A városrész jellege falusias. Az iskolába járó tanulók legnagyobb részben alsóságiak, de az izsákfai városrészben lakók is itt tanulnak és vannak Celldömölkről kijáró tanulóink is.
Feltételrendszerünk megfelel a körzet lakossága alapfokú iskoláztatási igényeinek. Az iskola méretét, létszámát tekintve emberléptékű; alkalmas a gyermek-centrikus pedagógia, az egyéni bánásmód és személyiségfejlesztés megvalósítására, a természettel való szoros és személyes kapcsolat fenntartására. Értékét emeli környezete, mely napról napra szépül. Az önálló ismeretszerzést támogatja iskolai könyvtárunk, ami kétfunkciós / városrészi könyvtár is/, és az internet elérhetőség.
A szabadtéri mozgást az udvari sportlétesítmények és a napközis játszóudvar biztosítják. A testnevelés órák és tömegsport foglalkozások ideális helyszíne a minden igényt kielégítő tornacsarnok, mely az iskolai ünnepélyeknek, az egész városrész „tömegsportjának”, és kulturális rendezvényeinek is otthont ad.

Fő feladatunknak tekintjük az általános műveltség alapjainak lerakását, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás, a személyiség széleskörű, szeretetteljes és következetes fejlesztését. Ennek elősegítése érdekében:

 • csoportbontásban történik a német nyelv, az informatika és a technika oktatása
 • 1. évfolyamtól van informatika-számítástechnika oktatás
 • változatos sportolási lehetőségek korszerű tornacsarnokunkban, úszásoktatás, kölyökatlétika foglalkozások,
 • Gyógytestnevelés
 • változatos szakköri kínálat szülői és tanulói igény szerint,
 • felzárkóztató foglalkozások fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, logopédussal
 • Tanulóink számára biztosítjuk a tanuláshoz szükséges egészséges, otthonos tárgyi környezetet.
 • Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, kiemeljük a tudás és az egészséges életmód fontosságát. Olyan iskolai légkört igyekszünk teremteni, ahol gyermekeink jól érzik magukat, és képesek az eredményességre.
  A nevelő-oktató munkánk középpontjában a tanulói kulcskompetenciák fejlesztése a cél a NAT valamennyi műveltségterületén. Az élethosszig tartó tanulás képességének, a pályaválasztási döntéseknek kialakítása, a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, az informatikai ismeretek fejlesztése, az idegen nyelvek oktatása, a matematika-logika, a szövegértés-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése fontos feladatunk. A mindennapos testneveléssel valamint a délutáni sportfoglalkozásokkal lehetőség nyílik a rendszeres és változatos sportolásra a legjobbjaink különböző versenyeken is megmérettetnek.

  Szabóné Kis Ildikó, tagintézmény-vezető

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial