Skip to content

Tisztelt Szülők, Diákok!

 

Nevelőtestületünk úgy határozott, hogy az új tantermen kívüli, digitális munkarend során a hivatalos kommunikációt a diákok-szülők-pedagógusok-intézmény között a KRÉTA rendszerben fogjuk lebonyolítani.

A pedagógusok minden nap 13:10-ig rögzítik az aznapi tanóráikat.

Az adminisztrálással kapcsolatban elvárás, hogy a KRÉTA rendszerben a tanórákat továbbra is naplózzák a pedagógusok. A tanórák tananyagát rögzítsék, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra állítsák, hiszen nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát kötelezően be kell írni a „Házi feladatok” felületre. Itt a tananyagot, az óra vázlatát (esetleg füzetbe is beírandó), a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is megjelenítik, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A kollégák még biztos használni fogják az üzenetküldés lehetőségét is a KRÉTA-n belül. Itt is szövegeket, linkeket tudnak küldeni a tanulóknak, szülőknek, de itt lehetőség van fájlok (dokumentumok, képek, hanganyagok stb.) csatolására is.

 

Az alábbi funkciókat fogjuk használni a KRÉTA rendszerben a jelenleg érvényes digitális munkarendhez:

 1. Tananyagok megjelenítése - Házi feladatok funkció

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttatunk el a tanulókhoz és szüleikhez. A házi feladat beírása során lehetőség van a tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkció kezeléséről a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashatnak részletes útmutatót: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

 1. Kommunikációs csatorna - e-Ügyintézés Üzenetek funkció (elsődleges, de nem kizáró jelleggel)

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is. Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is. Alapesetben a tanulók nem tudnak üzenetet küldeni, de a kapott üzenetekre tudnak válaszolni.

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

 1. On-line tesztek és feladatsorok készítése - e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható. A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

A kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077

Ha a pedagógusok egyéb internetes felületen készítenek kérdőíveket (Redmenta, Google, stb.), akkor annak linkjét (internetes elérhetőségét) a házi feladatnál tudják beilleszteni.

 1. Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. A faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben, ha választ várunk akkor azt az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használva tudjuk megtenni. Fontos tudni, hogy csak az elektronikus üzenetekről küld a rendszer azonnali (push) üzenetet a tanulók ill. szülők mobiltelefonjára, a faliújság bejegyzésekről ilyen üzenet nem keletkezik.

A faliújság funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548

Az elektronikus üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538

 

A KRÉTA fenti funkcióiról az alábbi videóból is tájékozódhatnak:

https://www.youtube.com/watch?v=ZqMrVRBAX1g&feature=emb_logo

 

 1. A kapcsolattartás egyéb formái

Tudom, hogy a pedagógusok-szülők-diákok között egyéb kapcsolattartási csatornák is élnek, gondolok itt elsősorban a Facebook Messenger-re. Ezek a csatornák továbbra is élnek és használhatóak, hisz tudom, hogy ezt mindenki folyamatosan követi. De hangsúlyozni szeretném, hogy minden hivatalos információt, tanulással kapcsolatos tudnivalót a KRÉTA-ban is kötelező az iskolának és személy szerint a pedagógusnak is közzétenni.

Ezért intézményünk a központilag és a saját hatáskörben meghozott intézkedésekről szóló tájékoztatást minden esetben a KRÉTA-n keresztül, üzenet és/vagy faliújság bejegyzés formájában megküldi a tanulóknak és szüleiknek.

 

Kéréseink a tanulók és a szüleik felé

 1. Az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. Ezért a tanulók és a szülők a KRÉTA-ban folyamatosan kövessék figyelemmel a beírt tanórákat, illetve az ahhoz kapcsolódó házi feladatokat, beadandókat, teszteket, üzeneteket!
 2. A tanulók a kiküldött tananyagot legjobb tudásuk szerint sajátítsák el, a házi feladatokat, teszteket határidőre oldják meg! (Kollégáim figyelmét felhívtam, hogy csak „emberi” mennyiségű feladatot küldjenek ki. 😊) Ha valamit nem értenek, nem tudnak megoldani, kérjenek nyugodtan segítséget a tanároktól! A szülők segítsék és ellenőrizzék gyermekeiket! Ők is nyugodtan kérdezhetnek a tanároktól!
 3. Természetesen a számonkérés sem fog elmaradni, erre is nagyon jó és bevált technikák léteznek. A számonkérés céljából készített tesztek megoldása időponthoz, határidőhöz lesz kötve, ezt a tanulók tartsák be! Persze figyeljenek arra is, hogy el ne felejtsék megoldani a feladatokat!
 4. Kérem a diákokat és a szülőket is, legyenek figyelemmel arra is, hogy kollégáim sem dolgoznak éjjel-nappal! Ha nem válaszolnak a pedagógusok késő délután, este vagy éjjel (úgy általában 16 óra után), akkor legyenek türelemmel, másnap biztos kapnak választ problémáikra!
 5. Tudom, hogy nem fognak a gyerekek reggeltől estig tanulni, de szánjanak a tanulásra 10-20 percet tanóránként! Ez csak napi két óra! 😊
 6. A diákok próbáljanak napirend szerint élni, legyen meg a napi tanulás ideje!
 7. Kérem a szülőket, hogy vegyék fel és folyamatosan tartsák a kapcsolatot az osztályfőnökkel (de más pedagógusokkal is nyugodtan)! Nagyon sokat segíthet az új munkarendben a szülőkkel való kommunikáció és a szoros együttműködés, az otthoni feladatvégzést most ők tudják leginkább kontrollállni.
 8. Továbbá kérem a szülőket, hogy gyermekeiket ne engedjék feleslegesen találkozni a társaikkal, ne „csavarogjanak” a városban. Tudomásom szerint a rendőrség is ellenőrzi a „csellengő, bandázó” gyerekeket és az adataik felírása után hazaküldik őket! Nem csak a tanulás miatt kérem ezt, hanem a járvány megfékezése miatt is nagyon fontos, hogy a gyerekek ne menjenek nagyobb közösségekbe!
 9. Ha valakinek nincs otthon megfelelő eszköze a KRÉTA követésére, a digitális anyagok megnézésére, az kérem jelezze a celliskola@cellkabel.hu vagy az alsosagi.tagiskola@gmail.com címen, korlátozott számban tudunk tanulói laptopot biztosítani. Ezek nem a legkorszerűbb eszközök, de a semminél jobbak! 😊 Internetet sajnos mi sem tudunk biztosítani. ☹

Kérem, hogy mindenki nagyon vigyázzon magára, hogy a járványveszély elmúltával újra a megszokott mederben folyhasson a tanítás-tanulás! Kérem a diákokat, hogy folyamatosan tanuljanak, hisz legkésőbb az iskola újra nyitásakor kiderül Rólatok, hogy mekkora szorgalommal rendelkeztek!

Tisztelt Szülők!

A Városi Óvoda továbbra is tudja biztosítani a tanulók étkeztetését abban az esetben, ha felnőtt viszi el éthordóban az ebédet. Az étkezési szándékot a Városi Óvoda konyháján lehet jelezni személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:

0695-779-710      0695-521-910

Az étkezési szándékot az alsósági Tagiskolába járó tanulók szülei az Alsósági Iskola konyháján jelezhetik személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:

06 70 334 6217

Tisztelt Szülők, Diákok!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti (új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (Ill. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt. Annak érdekében, hogy az új munkarendre történő áttérés minél inkább zökkenőmentes legyen, szeretném Önt tájékoztatni az alábbiakról.

 

 1. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Hangsúlyozom, hogy ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét, A megváltozott körülményekhez az intézményeknek és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk: kell.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ezt oly módon kell megszervezni, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A pontos megvalósításról a hét folyamán tudunk tájékoztatást adni a Krétán keresztül, honlapunkon, illetve facebook oldalunkon.

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával. kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyéletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

 

A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülök igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Annak érdekében, a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tesz közzé.

A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra, Az intézményvezető és az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket. Amennyiben a pedagógusoknak munkavégzésük érdekében - például a helyi digitális infrastruktúra használata céljából- be kell menniük az intézménybe, erre lehetőségük van.

Az új munkarend idején az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egy fő (ha ez nem megoldható, a helyettesítési rendben kijelölt személy) köteles munkanapokon, munkaidőben az intézményben, tagintézményben tartózkodni. Az intézmények takarításával, az őrzés - védelemmel, portaszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátását is biztosítani kell. Azon intézményekben, amelyekben a tanulói felügyeletre, illetve a pedagógusok benti munkavégzésére is sor kerül, a rendszeres fertőtlenítést és takarítást, valamint a kézfertőtlenítésre és kézmosásra alkalmas eszközöket továbbra is biztosítani szűkséges az eddigi eljárásrend szerint.

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézmény típustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben.

Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy véljük, az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet.

A pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó információk

A Kormányhatározat nem vonatkozik a pedagógiai szakszolgálatokra. Tekintettel arra, hogy ezekben az intézményekben jellemzően nem kerül sor csoportos foglalkozásokra. A Klebelsberg Központ külön levélben fogja tájékoztatni a pedagógiai szakszolgálati intézményeket arról, hogy szolgáltatási típusonként hogyan szükséges módosítani a működés, a munkavégzés menetét a veszélyhelyzet adta körülményekhez igazodva.

 

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérünk minden intézményvezetőt, pedagógust, tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink. jövőnk érdekében!

 

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm!