Skip to content

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2020. június 29-től augusztus 19-ig felügyeletet tudunk biztosítani az azt igénylő tanulóinknak.

A felügyelet a Celldömölk, Széchenyi utca 16. szám alatti épületben lesz reggel 8 órától 16 óráig.

A felügyeletet igénylőknek ebédet tudunk biztosítani a Városi Óvoda konyháján 550 Ft/ebéd áron.

Kérem, hogy igényüket személyesen nyújtsák be a titkárságon 2020. június 18-ig! (Árpád utca 34. szám alatt vagy Alsóságon a Sági utca 167. szám alatt)

 

Viola István
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2020. június 2. és 26. között 1/2 8-tól 16 óráig felügyeletet biztosítunk minden azt igénylő tanuló számára. Az ügyeletben résztvevő tanulók részére csak akkor tudunk étkezést biztosítani, ha azt előre jelzik!

Ezért kérem, hogy a felügyelet és az étkezés iránti igényüket Celldömölkön a 95/420-218 vagy Alsóságon a 95/420-472-es számon jelezzék!

Aki már az osztályfőnökénél jelezte, annak nem kell újra megtennie!

BEIRATKOZÁS 

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között

Tisztelt Szülő!

Kérem, hogy amennyiben gyermekét a mi iskolánkba szeretné beíratni, minél előbb vegye fel velünk a kapcsolatot!

Az adategyeztetést legegyszerűbben a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül lehet megvalósítani.

Tájékoztató a Kréta használatáról

Iskolánkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül is felveheti a kapcsolatot:

 1. Az iskola székhelyével a kapcsolatot telefonon (06 95 420218, 06 30 195 7677), vagy elektronikus úton (celliskola@cellkabel.hu) tudják felvenni.
 2. A kenyeri telephely esetén szintén a fenti elérhetőségeket kérjük használni!
 3. Az alsósági Tagiskola esetében az alábbi elérhetőségeket használhatják:
  telefon 06 95 420472 vagy 06 30 195 7827,e-mail:alsosagi.tagiskola@gmail.com

Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót is!

 1. Ha gyermeke állandó lakcíme iskolánk körzetében van:

Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé.

A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a gyermek – csillaggal jelölt, kötelező – alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, és a dokumentumok másolatát csatolja. A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

A megerősítés történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről.

A beküldendő dokumentumokat itt találja: http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/

 1. Ha gyermeke tartózkodási helye van iskolánk körzetében:

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, amely hatására az iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.

A kérelem történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről.

A beküldendő dokumentumokat itt találja: http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/

 1. Amennyiben gyermekének sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs iskolánk körzetében:

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén. Az iskola a „Függőben” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését. A függő státuszban lévő gyermekekről a döntést 2020. május 16. és 21. között hozza meg az intézmény. A döntés következtében a gyermek „Felvett” vagy „Nem került felvételre” státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a gyermek állandó lakhelye szerinti körzetes iskolát is.

A kérelem történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről.

A beküldendő dokumentumokat itt találja: http://celliskola.hu/teszt-2/letoltesek/

Ha Ön hozzánk szeretné beíratni gyermekét és azt nem kívánja a Kréta rendszeren keresztül megtenni, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Iskolánkban 3 telephelyen indul első osztály.

 1. Az iskola székhelyével a kapcsolatot telefonon (06 95 420218, 06 30 195 7677), vagy elektronikus úton (celliskola@cellkabel.hu) tudják felvenni.
 2. A kenyeri telephely esetén szintén a fenti elérhetőségeket kérjük használni!
 3. Az alsósági Tagiskola esetében az alábbi elérhetőségeket használhatják:
  telefon 06 95 420472 vagy 06 30 195 7827, e-mail : alsosagi.tagiskola@gmail.com

Az adategyeztetés a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül vagy e-mailben történik 2020. május 21-ig, de igény esetén a dokumentumok telefonos időpont egyeztetés után a titkárságon is kitölthetők.

 

A KRÉTA-rendszer működéséről itt találnak tájékoztatást:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M&feature=youtu.be

Elektronikus beiratkozás a Krétában

Tájékoztató a Kréta használatáról

 

Ha az adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

Viola István intézményvezető

 

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

 • hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.
 • kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,
 • az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

 • Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!
 • Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!
 • A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!
 • Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 • Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!
 • Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

 • A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.
 • A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.
 • Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

 • Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!
 • Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!
 • A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Celldömölki Városi Általános Iskola

9500 Celldömölk, Árpád utca 34.

Tel.: 06 95 420218

e-mail: celliskola@cellkabel.hu

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Tisztelt Szülők, Diákok!

 

Nevelőtestületünk úgy határozott, hogy az új tantermen kívüli, digitális munkarend során a hivatalos kommunikációt a diákok-szülők-pedagógusok-intézmény között a KRÉTA rendszerben fogjuk lebonyolítani.

A pedagógusok minden nap 13:10-ig rögzítik az aznapi tanóráikat.

Az adminisztrálással kapcsolatban elvárás, hogy a KRÉTA rendszerben a tanórákat továbbra is naplózzák a pedagógusok. A tanórák tananyagát rögzítsék, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra állítsák, hiszen nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát kötelezően be kell írni a „Házi feladatok” felületre. Itt a tananyagot, az óra vázlatát (esetleg füzetbe is beírandó), a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is megjelenítik, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A kollégák még biztos használni fogják az üzenetküldés lehetőségét is a KRÉTA-n belül. Itt is szövegeket, linkeket tudnak küldeni a tanulóknak, szülőknek, de itt lehetőség van fájlok (dokumentumok, képek, hanganyagok stb.) csatolására is.

 

Az alábbi funkciókat fogjuk használni a KRÉTA rendszerben a jelenleg érvényes digitális munkarendhez:

 1. Tananyagok megjelenítése - Házi feladatok funkció

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttatunk el a tanulókhoz és szüleikhez. A házi feladat beírása során lehetőség van a tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkció kezeléséről a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashatnak részletes útmutatót: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

 1. Kommunikációs csatorna - e-Ügyintézés Üzenetek funkció (elsődleges, de nem kizáró jelleggel)

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is. Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is. Alapesetben a tanulók nem tudnak üzenetet küldeni, de a kapott üzenetekre tudnak válaszolni.

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

 1. On-line tesztek és feladatsorok készítése - e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható. A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

A kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077

Ha a pedagógusok egyéb internetes felületen készítenek kérdőíveket (Redmenta, Google, stb.), akkor annak linkjét (internetes elérhetőségét) a házi feladatnál tudják beilleszteni.

 1. Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. A faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben, ha választ várunk akkor azt az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használva tudjuk megtenni. Fontos tudni, hogy csak az elektronikus üzenetekről küld a rendszer azonnali (push) üzenetet a tanulók ill. szülők mobiltelefonjára, a faliújság bejegyzésekről ilyen üzenet nem keletkezik.

A faliújság funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548

Az elektronikus üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538

 

A KRÉTA fenti funkcióiról az alábbi videóból is tájékozódhatnak:

https://www.youtube.com/watch?v=ZqMrVRBAX1g&feature=emb_logo

 

 1. A kapcsolattartás egyéb formái

Tudom, hogy a pedagógusok-szülők-diákok között egyéb kapcsolattartási csatornák is élnek, gondolok itt elsősorban a Facebook Messenger-re. Ezek a csatornák továbbra is élnek és használhatóak, hisz tudom, hogy ezt mindenki folyamatosan követi. De hangsúlyozni szeretném, hogy minden hivatalos információt, tanulással kapcsolatos tudnivalót a KRÉTA-ban is kötelező az iskolának és személy szerint a pedagógusnak is közzétenni.

Ezért intézményünk a központilag és a saját hatáskörben meghozott intézkedésekről szóló tájékoztatást minden esetben a KRÉTA-n keresztül, üzenet és/vagy faliújság bejegyzés formájában megküldi a tanulóknak és szüleiknek.

 

Kéréseink a tanulók és a szüleik felé

 1. Az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. Ezért a tanulók és a szülők a KRÉTA-ban folyamatosan kövessék figyelemmel a beírt tanórákat, illetve az ahhoz kapcsolódó házi feladatokat, beadandókat, teszteket, üzeneteket!
 2. A tanulók a kiküldött tananyagot legjobb tudásuk szerint sajátítsák el, a házi feladatokat, teszteket határidőre oldják meg! (Kollégáim figyelmét felhívtam, hogy csak „emberi” mennyiségű feladatot küldjenek ki. 😊) Ha valamit nem értenek, nem tudnak megoldani, kérjenek nyugodtan segítséget a tanároktól! A szülők segítsék és ellenőrizzék gyermekeiket! Ők is nyugodtan kérdezhetnek a tanároktól!
 3. Természetesen a számonkérés sem fog elmaradni, erre is nagyon jó és bevált technikák léteznek. A számonkérés céljából készített tesztek megoldása időponthoz, határidőhöz lesz kötve, ezt a tanulók tartsák be! Persze figyeljenek arra is, hogy el ne felejtsék megoldani a feladatokat!
 4. Kérem a diákokat és a szülőket is, legyenek figyelemmel arra is, hogy kollégáim sem dolgoznak éjjel-nappal! Ha nem válaszolnak a pedagógusok késő délután, este vagy éjjel (úgy általában 16 óra után), akkor legyenek türelemmel, másnap biztos kapnak választ problémáikra!
 5. Tudom, hogy nem fognak a gyerekek reggeltől estig tanulni, de szánjanak a tanulásra 10-20 percet tanóránként! Ez csak napi két óra! 😊
 6. A diákok próbáljanak napirend szerint élni, legyen meg a napi tanulás ideje!
 7. Kérem a szülőket, hogy vegyék fel és folyamatosan tartsák a kapcsolatot az osztályfőnökkel (de más pedagógusokkal is nyugodtan)! Nagyon sokat segíthet az új munkarendben a szülőkkel való kommunikáció és a szoros együttműködés, az otthoni feladatvégzést most ők tudják leginkább kontrollállni.
 8. Továbbá kérem a szülőket, hogy gyermekeiket ne engedjék feleslegesen találkozni a társaikkal, ne „csavarogjanak” a városban. Tudomásom szerint a rendőrség is ellenőrzi a „csellengő, bandázó” gyerekeket és az adataik felírása után hazaküldik őket! Nem csak a tanulás miatt kérem ezt, hanem a járvány megfékezése miatt is nagyon fontos, hogy a gyerekek ne menjenek nagyobb közösségekbe!
 9. Ha valakinek nincs otthon megfelelő eszköze a KRÉTA követésére, a digitális anyagok megnézésére, az kérem jelezze a celliskola@cellkabel.hu vagy az alsosagi.tagiskola@gmail.com címen, korlátozott számban tudunk tanulói laptopot biztosítani. Ezek nem a legkorszerűbb eszközök, de a semminél jobbak! 😊 Internetet sajnos mi sem tudunk biztosítani. ☹

Kérem, hogy mindenki nagyon vigyázzon magára, hogy a járványveszély elmúltával újra a megszokott mederben folyhasson a tanítás-tanulás! Kérem a diákokat, hogy folyamatosan tanuljanak, hisz legkésőbb az iskola újra nyitásakor kiderül Rólatok, hogy mekkora szorgalommal rendelkeztek!

Tisztelt Szülők!

A Városi Óvoda továbbra is tudja biztosítani a tanulók étkeztetését abban az esetben, ha felnőtt viszi el éthordóban az ebédet. Az étkezési szándékot a Városi Óvoda konyháján lehet jelezni személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:

0695-779-710      0695-521-910

Az étkezési szándékot az alsósági Tagiskolába járó tanulók szülei az Alsósági Iskola konyháján jelezhetik személyesen, vagy az alábbi telefonszámon:

06 70 334 6217