Skip to content

Könyvtár

Elektronikus kölcsönzés
Az iskola könyvtára a főépület 2. emeletén található csendes, nyugodt helyen két egymásba nyíló teremben. 17.000 kötet és egyéb információhordozó várja a könyvtárba betérő diákokat és tanárokat. A tanulást, búvárkodást a kézikönyvtár segíti, valamint 22 db számítógép, internet-hozzáféréssel.

könyvtár

A könyvtár létesítésének időpontja: 2007. augusztus 1.
Jogelődei: Eötvös Loránd Általános Iskola Könyvtára, Gáyer Gyula Általános Iskola Könyvtára.
2007-ben az iskola felújításával párhuzamosan a könyvtár is új helyre költözött, megújult, ekkor nyerte el mai kinézetét. A kölcsönzőtér úgy lett kialakítva, hogy egyidejűleg több funkciónak is megfeleljen. A kicsiknek egy könyvsarok készült, amely ideális könyvnézegető hely. Az olvasóterem egy egész osztály befogadására alkalmas. Tanórák, délutáni foglalkozások, felkészülések, filmvetítések színtere. Szabadidőben a napközis csoportok több társasjáték közül is válogathatnak.
Iskolánk könyvtára tartalmazza azokat az információhordozókat, amelyeket az iskolában a tanulás, tanítás során felhasználhat diák és pedagógus egyaránt. Ebben könyvek, tankönyvek, folyóiratok, multimédiás eszközök, hangzó dokumentumok, filmek, videofelvételek, oktató szoftverek szerepelnek. Mindehhez megvan a technikai hátterünk is.
Tartalmas tanórán kívüli programok várják a gyerekeket: az Iskolai Könyvtári Világnapon könyvtári vetélkedő, mesemondóverseny, plakát,- és könyvjelzőkészítés, filmklub.
A kölcsönzés a SZIKLA integrált könyvtári program segítségével történik, amely magában foglalja a következőket:
1 db Szikla-Mini Integrált Könyvtári Rendszer 2 munkaállomással,
1 db WEB-OPAC Modul (Internetes katalógus),
1 db WEB-OPAC- Plusz Modul,
1 db BLM – Bibliográfiai Letöltő Modul.
A telepítés, üzembe helyezés 2012. 10. 04-én történt.
Az iskolai könyvtár feladata
Az iskolai könkönyvtár másolatyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival segítse az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Az iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait csak az iskola diákjai és dolgozói vehetik igénybe.A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.A könyvtár minden nap várja olvasóit, és búvárkodni vágyó látogatóit délután 16:00 óráig, illetve hetente 3 napon délelőtt is.
1-8. osztályig az informatika óra keretein belül rendszeresen tanítjuk a könyvtárhasználati ismereteket. 6-8. osztályig érdemjeggyel is értékeljük a gyerekek ebbéli tudását.
A könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként működik. Az iskolai könyvtár könyvtárhasználatra is nevel, ezért fontosnak tartjuk a könyvtárhasználati készségek fejlesztését, a tanulók felkészítését az önálló kutatómunkára.
Hartmanné Fekete Ildikó
isk. könyvtáros
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial