Skip to content

Gyógypedagógia

Iskolánkban integráltan oktatott speciális nevelési szükségletű (SNI) gyermekek habilitációs, rehabilitációs ellátásával is foglalkozunk.

A foglalkozások során figyelembe vesszük tanulóink egyéni képességeit. Célunk, hogy diákjaink a gyógypedagógia módszereinek segítségével eljussanak képességeikhez mért legmagasabb szintre.

Fontosnak tartjuk az egyéni képességek fejlesztése mellett a közösségi normák betartására, az erkölcsi értékek befogadására, betartására való nevelést.

Iskolánk gyógypedagógiai nevelése során:

 • tanulásban akadályoztatott (enyhe értelmi fogyatékos)
 • beszédfogyatékos
 • hallássérült (nagyothalló)
 • az aktivitás és figyelem zavarával küzdő
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral- kevert specifikus zavarral küzdő
 • dyslexiás
 • dysgraphiás
 • dyscalculiás

gyermekek nevelését, oktatását látja el.

Szakembereink:

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • tanulásban akadályoztatott pedagógia szakos terapeuta
 • hallássérültek pedagógiai szakos tanár

végzettséggel rendelkeznek.

Gyógypedagógusaink a következő területek fejlesztését végzik:

 • figyelem, emlékezet fejlesztés
 • vizuális észlelés, emlékezet, differenciálás fejlesztés
 • szem-kéz koordináció (vizio-motoros koordináció)
 • finommotorika fejlesztése
 • grafomotorika fejlesztése
 • auditív észlelés, differenciálás, emlékezet fejlesztése
 • szókincsbővítés és aktivizálás
 • grammatikai, aritmetikai készségek fejlesztése
 • logikus gondolkodás fejlesztése
 • téri- síkbeli- idői tájékozódás fejlesztése
 • általános tájékozottság fejlesztése
 • olvasás - szövegértés
 • vizuális és auditív szerialitás fejlesztése
 • nyelvtani ismeretek, helyesírás fejlesztése

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial