Skip to content

Széchenyi

A Sárvári Tankerületi Központ, mint fenntartó az
EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében
pályázati kiírásra beadott
Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00095 számú pályázatával
227 453 092 Forintot
nyert el iskolánk fejlesztésére.
A projekt során 4 fő irányban fejlesztünk:
1. Hét darab szaktantermet alakítunk ki. Iskolánk székhelyén kémia, fizika, technika, háztartástechnika szaktantermet, valamint két nyelvi labort. Az Alsósági Tagiskolában pedig egy természettudományos szaktantermet. Eszközbeszerzéseink ezen tantermek korszerű felszerelését biztosítják. Gondoltunk néhány másik tantermük oktatástechnikai eszközeinek, bútorzatának fejlesztésére is. A foglalkoztató termünk laptopokkal és korszerű oktatási szoftverekkel való ellátásával az SNI-s tanulóink fejlesztéséhez kívánunk segítséget biztosítani.
A projekt során beszerzünk 21 interaktív táblát, 36 tabletet, 10 notebookot szoftverekkel, lecseréljük néhány osztály iskolabútorait.
2. A mindennapos testnevelés feladataihoz igazodva iskolánk székhelyének udvarán egy korszerű sportudvart alakítunk ki, melynek során megépítésre kerül egy 20*40 méteres rekortán borítású multifunkciós pálya, egy rekortán dobópálya és egy 60 méteres rekortán futópálya egyik végén ugrógödörrel. A sportudvar elkészülte után az udvar, mint kialakítandó közösségi tér tereprendezése és parkosítása következik. Ezek mellett az Alsósági Tagiskolában és a Széchenyi utca 16. szám alatti feladatellátási helyeken építünk egy-egy játszóteret is alsó tagozatos tanulóink mozgásigényének kielégítésére.
3. Energetikai korszerűsítéseket is végrehajtunk, melynek során a székhelyünk épületének tetején napelemeket helyezünk el. Az épület déli oldalán található ablakokat árnyékolással látjuk el.
4. A fentieken túl a pályázaton elnyert összegből a Széchenyi utca 16. szám alatti telephelyünkön található tornatermünk padozatát kicseréljük, szintén ebben az épületben a tantermek parkettáját csiszoltatjuk és lakkoztatjuk. Mindhárom celldömölki feladatellátási helyünkön elvégezzük a termek, közösségi terek szükség szerinti festését is.
A fenti fejlesztésekkel, felújításokkal az a célunk, hogy minden tanulónk számára a XXI. századnak megfelelő nevelési-oktatási környezetet biztosítsunk, beleértve ebbe az épületeket, közösségi tereket, sportolási lehetőségeket és oktatástechnikai, pedagógiai eszközöket is. A projekt során létrejövő fejlesztéseket tanulóinkon és tanárainkon kívül használhatják a szülők, városunk polgárai, térségünk és távolabbi térségek lakói, akik részt vesznek az iskolánk által szervezett rendezvényeken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial