Skip to content

Intézkedési terv

Szabályrendszer a járványügyi helyzet idejére

A koronavírus elleni védekezés hatékonysága érdekében kérem mindenkitől az alábbi szabályok következetes, fegyelmezett betartását!

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Intézményünkben kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Foglalkoztatott, illetve tanuló csak akkor léphet be az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • A maszk viselése tanulóink számára a folyosókon, aulákban, közösségi helyiségekben kötelező. Tanórákon a maszk viselése nem kötelező. Kérjük, mindenki fokozott figyelmet fordítson a védőtávolság betartására! Az öltözésnél is tekintettel kell erre lenni!
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesíti előnyben.
 • A reggeli érkezéskor a diákok 7:15-ig a főbejáraton, 7:15 után a számukra kijelölt bejáraton (1-2 évfolyam Széchenyi 16.; 3. évfolyam Eötvös hátsó bejárat, 4. évfolyam Eötvös első bejárat, 5-6. évfolyam tornatermi bejárat, 7-8. évfolyam főbejárat) léphetnek be az épületbe. A tanítás végén mindenki a főbejáraton távozhat.
 • A tanulók szülei kizárólag a bejáratig kísérhetik gyermekeiket. A napköziseket a pedagógusok a Széchenyi utca 16-ban az udvarra, a főépületből az utcára kísérik, ott adják át őket a szülőknek. Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt előre jeleznie kell a pedagógusnak.
 • Az intézménybe külsős látogató csak szabályosan használt maszkban jöhet be. A be- és kilépését az adatainak feljegyzésével kontrolláljuk.
 • Az intézménybe lépő tanulók és felnőttek testhőmérsékletét alkalomszerűen ellenőrizni fogjuk.
 • Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, a szülőt értesítjük, megérkezéséig a gyermeket a 62-es teremben elkülönítjük, felügyeljük.
 • A kézfertőtlenítés reggel belépéskor kötelező, de folyamatosan lesz rá lehetőség a tanítási nap során a fertőtlenítő pontokra kihelyezett szerrel. A szappanos kézmosási lehetőség korlátlanul biztosított. Minden étkezés előtt elvárt. A takarítás, fertőtlenítés folyamatos a nap során!
 • Kérjük, hogy a tanulók az óraközi szünetekben is maradjanak a szellőztetett tantermekben- kivéve, ha mosdóba kell menniük!
 • A testnevelés órák levegőzéssel, sétával, az udvaron és városi pályán is lebonyolíthatók. Iskolánkban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai énekkar foglalkozásait átmenetileg felfüggesztjük.
 • Kérjük, hogy a tanulóink a délutáni ügyeleten 16:30 óra és 17:00 között csak a legszükségesebb időt töltsék!
 • Az ebédeltetést az ebédlőben elnyújtott időintervallumban bonyolítjuk le, hogy ne legyenek egyszerre ott sokan, ezáltal is kerüljük a közvetlen kontaktust.

 

Viola István

intézményvezető

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial