Beiskolázás

– nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről,

– nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

                       – felügyeleti jog egyedüli gyakorlása esetén a nyilatkozat mellé a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői jog gyakorlásáról, vagy a Gyámhivatal határozata,  vagy a bírósági ítélet vagy a halotti anyakönyvi kivonat,

                       – gyámok esetén a nyilatkozat mellé a gyámhivatal döntése a törvényes képviselet ellátásáról,

– nyilatkozat az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról,

– nyilatkozat napközis ellátásról, illetve étkezési igényről,

– nyilatkozat az utazási költség vállalásáról a beiskolázási körzetünkön kívülről érkezőknél.

 

 

Körzethatárok